News and Medias

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 7

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัดนำโดยนายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเล กองทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องภายใต้โครงการแบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี ๗ มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวง บ้านห้วยปูน้อย และบ้านห้วยตองหลวง จำนวนกว่า 125 ชุด ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในถิ่นทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพราะที่ “ท่าเรือประจวบ” เรามุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

 

 

 

 

 

 


"ท่าเรือประจวบ" จัด Kick off แผนธุรกิจสู่ PPC2027

 

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทัพพาบริษัทสู่เป้าหมายจัดประชุม Kick Off แผนธุรกิจประจำปี 2019 เพื่อกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “Business Plan 2019 & Team Building” นำพนักงานกว่า 53 ชีวิต เข้าร่วมสัมมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงเป้าหมายธุรกิจ รวมทั้งให้พนักงานได้ร่วมเสนอแผนธุรกิจ และปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม โดยให้รู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายองค์กรย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learn) ด้วยพื้นฐานของกิจกรรม (Play) เพื่อให้พนักงานเข้าใจค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) รวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญและบทบาทและหน้าที่ภายในทีมพร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้อง ณ โรงแรมวาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


กองทัพเรือ นำเรือหลวงแกลง 542 โชว์ยุทโธปกรณ์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กลุ่มบริษัท SVL Group ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นำเรือหลวงแกลง หมายเลข 542 ให้เด็กๆ ขึ้นชมอย่างใกล้ชิด พร้อมขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดงให้เด็ก ๆ ได้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจ

 

นายชนยุธ นิลพาณิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่ 1 ที่นำเรือหลวงแกลง หมายเลข 542 เข้าเทียบท่าเรือ และเป็นโอกาสดีที่ให้เด็กๆ น้องๆ หนูๆ ในอำเภอบางสะพาน ได้สัมผัสเรือหลวงอย่างใกล้ชิด ซึ่งโอกาสแบบนี้ยากนักที่เด็กๆ จะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ จริง

 

 

ด้านนาวาตรีขันติ ดีพราหมณ์ ผู้บังคับการเรือหลวงแกลง กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กองทัพเรือ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสร้างประสบการณ์จริงให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ จึงได้เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้เข้าชมเรือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆ หนูๆ ที่ได้สัมผัสกับยุโธปกรณ์ต่างๆ บนเรือจากการเข้าชมเรือหลวงแกลง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัท SVL Group จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้ชื่องาน “วันเด็กสุขสันต์ สารพันความสุข” มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้แสดงออก อาทิ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การร่วมเล่นเกมส์พร้อมมีความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ และรับของรางวัลเล็กๆ น้อยกลับบ้านอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 6

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเล กองทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องในโครงการแบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 6 นำพนักงานจิตอาสาเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสบมาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมละบริภูฟ้า จำนวนกว่า 100 ชุด ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคเหนือ

 

โดยมีพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในถิ่นทุรกันดาร อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน

 

 


“ท่าเรือประจวบ” คว้ารางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับเพชร ปีที่ 7

 

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมคณะทำงาน เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 7 ติดต่อกัน (ระดับเพชร) จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเป็นผู้มอบ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากล ที่ใส่ใจกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่การดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน ให้เดินหน้าเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร


"ท่าเรือประจวบ" รับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์

 

     พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ ที่สนับสนุน หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานมโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้เป็นกิตติมศักดิ์และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดีโดยมีนายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4

 

     บริษัทฯ จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4 ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาผนึกพลังจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คนร่วมกันแต่งแต้มฝาผนังเป็นโลกการเรียนรู้ BBL ร่วมกันทาสีกำแพงห้องเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ได้ต่อเติมผนังห้องเรียนขยายพื้นที่ห้องเรียนเด็กเล็กได้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงห้องส้วมของโรงเรียนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพื่อฟื้นฟูบูรณะให้โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมือนใหม่อีกครั้ง และเพื่อให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มจิตอาสาได้วาดภาพแต่งแต้มสื่อการเรียนรู้ลงบนผืนกำแพง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งยังร่วมแรงกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนของน้องๆ ให้สวยงาม ทั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 


ท่าเรือประจวบ” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์เอกชน ที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น “มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล” เป็นสำคัญ นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ (ซ้ายมือ) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ รับมอบใบรับรองในโอกาส ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ตามมาตรฐานสากล โดยมีคุณพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล ตัวแทนจาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited มอบใบรับรองและแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้


บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หนึ่งในกลุ่มเครือสหวิริยา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หนึ่งในกลุ่มเครือสหวิริยา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

 


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จับมือท่าเรือประจวบ เชื่อมต่อภาคใต้สู่ EEC เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่ สู่อนาคตการขนส่งชายฝั่ง (Coastal Shipping)

 

     ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ร่วมกับท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางน้ำเส้นทางใหม่ บางสะพาน-สัตหีบ เน้นการขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Coastal Shipping) เชื่อมต่อภาคใต้สู่ EEC ตอบโจทย์ลูกค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าแถบจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง วางแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

   

     พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ให้รายละเอียดในโครงการนี้ว่า “ด้วยและศักยภาพของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ มีความพร้อมในการรับสินค้าผ่านท่าต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งเมือภาคเอกชนได้ริเริ่มโครงการขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Coastal Shipping) โดยมีท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบเป็นท่าปลายทาง จึงได้เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ร่วมกันสนับสนุน และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งโครงการเดินเรือครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการ นำร่อง ที่เป็นการเชื่อมภาคใต้สู่ EEC ประเดิมเส้นทางเดินเรือใหม่ ต้นทางจาก อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ปลายทางที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ใช้การเดินเรือตัดอ่าวไทย ระยะทางรวม 116 ไมล์ทะเล (ระยะทางทางทะเล =208 กิโลเมตรระยะทางถนน = 551 กิโลเมตร) ที่สำคัญคือ เป็นการยกระดับเรื่องโลจิสติกส์ของประเทศ นำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำ ตัวเลขการรับรู้รายได้ของประเทศเพิ่มมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ซึ่งการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบก็เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาด้วย อย่างไรก็ตามจะมีโครงการความร่วมมือเช่นนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน”

 

     ด้านนายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ภายใต้ SVL Group ให้รายละเอียดในฐานะผู้บริหารท่าเรือต้นทางของการขนส่งสินค้า ว่า “โครงการขนส่งสินค้าชายฝั่ง Coastal Shipping เป็นการร่วมธุรกิจใหม่ระหว่างท่าเรือของภาครัฐและเอกชน เป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย คือในส่วนของลูกค้าได้รับสินค้าในเวลารวดเร็ว การขนส่งสินค้าส่งได้ครั้งละจำนวนมาก ภาครัฐ ภาคสังคมได้รับประโยชน์คือ การลดปริมาณของรถขนส่งทางถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรไม่แออัดจากการวิ่งรถขนส่งจำนวนมาก ถนนไม่เกิดความเสียหาย งบประมาณในการซ่อมแซมถนนก็ลดลงตาม เป็นต้น โดยจะมีโครงการขนส่งสินค้าชายฝั่ง Coastal Shipping ร่วมกันอีกแน่นอน เช่น การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการเกิดโครงการนำร่องในครั้งนี้ จะนำมาพูดคุยและหาข้อมูลต่างๆ กับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เพื่อร่วมกันดูข้อดี จุดได้เปรียบ รวมถึงสิ่งที่ต้องปรับเพิ่ม สำหรับเป็นข้อมูลในการนำเสนอให้กับภาครัฐต่อไป ซึ่งศักยภาพของท่าเรือประจวบนั้น มีความพร้อมรับสินค้าได้ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้า Bulk โดยยินดีสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคใต้และภาคตะวันตก ที่จะส่งสินค้าไปยัง EEC เพื่อการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และเพื่อการส่งออก รวมทั้งสามารถรองรับการขนส่งสินค้าที่ผลิตใน EEC เพื่อนำมาจำหน่ายในภาคใต้ และส่งออกไปยังมาเลเซีย ด้วยท่าเรือที่ทันสมัยมีมาตรฐานการดำเนินงานสากลที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ” นายถาวร กล่าว


Contact us (Bangkok Office)

6th floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, THAILAND. 10500

  • Tel : (+66) 2630 0323 to 32
  • Fax : (+66) 2236 7057
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Contact us (Bangsapan Office)

62 Moo 3 Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan, THAILAND. 77140

  • Tel : (+66) 3269 3101 to 17
  • Fax : (+66) 3269 3123
  • Tel Hot line : (+66) 3269 3125
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.