News and Medias

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ท่าเรือประจวบ ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือพาณิชย์

 

     นายสมศักดิ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด(ที่ 3 จากซ้าย) ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือพาณิชย์ ที่มีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้า 10 ล้านตันต่อปี พร้อมนำระบบมาตรฐานสากลมาบูรณาการตอกย้ำการเป็นท่าเทียบเรือที่มีระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ISO14001:2015 และล่าสุดได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 โดยมีนายวิชัย ชาญธำรงวิทย์ ตัวแทน Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ณ ห้องประชุมชลธิศ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

 


ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 7

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัดนำโดยนายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเล กองทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องภายใต้โครงการแบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี ๗ มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูหลวง บ้านห้วยปูน้อย และบ้านห้วยตองหลวง จำนวนกว่า 125 ชุด ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในถิ่นทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพราะที่ “ท่าเรือประจวบ” เรามุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

 

 

 

 

 

 


"ท่าเรือประจวบ" จัด Kick off แผนธุรกิจสู่ PPC2027

 

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทัพพาบริษัทสู่เป้าหมายจัดประชุม Kick Off แผนธุรกิจประจำปี 2019 เพื่อกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “Business Plan 2019 & Team Building” นำพนักงานกว่า 53 ชีวิต เข้าร่วมสัมมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงเป้าหมายธุรกิจ รวมทั้งให้พนักงานได้ร่วมเสนอแผนธุรกิจ และปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม โดยให้รู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายองค์กรย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learn) ด้วยพื้นฐานของกิจกรรม (Play) เพื่อให้พนักงานเข้าใจค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) รวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญและบทบาทและหน้าที่ภายในทีมพร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้อง ณ โรงแรมวาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


กองทัพเรือ นำเรือหลวงแกลง 542 โชว์ยุทโธปกรณ์ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กลุ่มบริษัท SVL Group ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นำเรือหลวงแกลง หมายเลข 542 ให้เด็กๆ ขึ้นชมอย่างใกล้ชิด พร้อมขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดงให้เด็ก ๆ ได้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจ

 

นายชนยุธ นิลพาณิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่ 1 ที่นำเรือหลวงแกลง หมายเลข 542 เข้าเทียบท่าเรือ และเป็นโอกาสดีที่ให้เด็กๆ น้องๆ หนูๆ ในอำเภอบางสะพาน ได้สัมผัสเรือหลวงอย่างใกล้ชิด ซึ่งโอกาสแบบนี้ยากนักที่เด็กๆ จะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ จริง

 

 

ด้านนาวาตรีขันติ ดีพราหมณ์ ผู้บังคับการเรือหลวงแกลง กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กองทัพเรือ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสร้างประสบการณ์จริงให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ จึงได้เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่อำเภอบางสะพานได้เข้าชมเรือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆ หนูๆ ที่ได้สัมผัสกับยุโธปกรณ์ต่างๆ บนเรือจากการเข้าชมเรือหลวงแกลง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัท SVL Group จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ภายใต้ชื่องาน “วันเด็กสุขสันต์ สารพันความสุข” มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้แสดงออก อาทิ กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การร่วมเล่นเกมส์พร้อมมีความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ และรับของรางวัลเล็กๆ น้อยกลับบ้านอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 6

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเล กองทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องในโครงการแบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 6 นำพนักงานจิตอาสาเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสบมาง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมละบริภูฟ้า จำนวนกว่า 100 ชุด ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคเหนือ

 

โดยมีพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในถิ่นทุรกันดาร อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน

 

 


“ท่าเรือประจวบ” คว้ารางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับเพชร ปีที่ 7

 

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมคณะทำงาน เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 7 ติดต่อกัน (ระดับเพชร) จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเป็นผู้มอบ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากล ที่ใส่ใจกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่การดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน ให้เดินหน้าเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร


"ท่าเรือประจวบ" รับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์

 

     พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ ที่สนับสนุน หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานมโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้เป็นกิตติมศักดิ์และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดีโดยมีนายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


“ท่าเรือประจวบ” จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4

 

     บริษัทฯ จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ “ห้องส้วมสุขสันต์ และผนังห้องหรรษา” ร่วมแรง แปรงสี ปี4 ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน กิจกรรมในครั้งนี้เหล่าจิตอาสาผนึกพลังจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คนร่วมกันแต่งแต้มฝาผนังเป็นโลกการเรียนรู้ BBL ร่วมกันทาสีกำแพงห้องเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ทั้งนี้ได้ต่อเติมผนังห้องเรียนขยายพื้นที่ห้องเรียนเด็กเล็กได้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงห้องส้วมของโรงเรียนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพื่อฟื้นฟูบูรณะให้โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมือนใหม่อีกครั้ง และเพื่อให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มจิตอาสาได้วาดภาพแต่งแต้มสื่อการเรียนรู้ลงบนผืนกำแพง สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งยังร่วมแรงกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนของน้องๆ ให้สวยงาม ทั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 


ท่าเรือประจวบ” ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือพาณิชย์เอกชน ที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น “มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล” เป็นสำคัญ นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ (ซ้ายมือ) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ รับมอบใบรับรองในโอกาส ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ตามมาตรฐานสากล โดยมีคุณพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล ตัวแทนจาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited มอบใบรับรองและแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้


บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หนึ่งในกลุ่มเครือสหวิริยา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หนึ่งในกลุ่มเครือสหวิริยา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

 


Contact us (Bangkok Office)

6th floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, THAILAND. 10500

  • Tel : (+66) 2630 0323 to 32
  • Fax : (+66) 2236 7057
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Contact us (Bangsapan Office)

62 Moo 3 Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan, THAILAND. 77140

  • Tel : (+66) 3269 3101 to 17
  • Fax : (+66) 3269 3123
  • Tel Hot line : (+66) 3269 3125
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.