News and Medias

ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน

     กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถในฐานะที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จึงขอเข้าศึกษาดูงานโดยองค์รวม

     นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้การต้อนรับนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 12 พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 40 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของท่าเรือประจวบ ทั้งนี้ ได้บรรยายสรุปเรื่อง “การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” โดยมีหัวหน้าแผนก พนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธราดล พร้อมพาดูขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ


Contact us (Bangkok Office)

6th floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, THAILAND. 10500

  • Tel : (+66) 2630 0323 to 32
  • Fax : (+66) 2236 7057
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Contact us (Bangsapan Office)

62 Moo 3 Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan, THAILAND. 77140

  • Tel : (+66) 3269 3101 to 17
  • Fax : (+66) 3269 3123
  • Tel Hot line : (+66) 3269 3125
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.