วิสัยทัศน์
“ เป็นท่าเรือมาตรฐานสากล ที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้า ”

new 1

เพิ่มประเภทการขนถ่ายสินค้าและการให้บริการเพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ

new 2

เพิ่มและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ

new 3

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

อ่านต่อ

Mission

สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท่าเรือกับชุมชน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นนัยสำคัญ

อ่านต่อ

ข่าว

รู้จักท่าเรือประจวบ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.