รู้จักเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการบริษัท


นายกมล จันทิมา
กรรมการ


นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร


นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
กรรมการ และกรรมการบริหาร


นายจิร โชตินุชิต
กรรมการ และกรรมการบริหารร


นายสุรเดช มุขยางกูร
กรรมการ


นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ


นางสาวประภา วรรุตม์
กรรมการ


นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.