รู้จักเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการบริษัท


นายกมล จันทิมา
กรรมการ


นายทรงศักดิ์ แพเจริญ
กรรมการ


นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการ


นายชานันท์ ดวงจินดา
กรรมการ


นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการ


นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และกรรมการบริหาร


นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการ และกรรมการบริหาร


นายถาวร คณานับ
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.