รู้จักเรา

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกิจการ

เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน สำหรับเรือเดินทะเลและเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือให้บริการจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้ำสูงสุดถึง 110,000 เดทเวทตัน (DWT) ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก และมีบริการรับฝากเก็บสินค้า โดยสินค้าที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเหล็กของเครือสหวิริยา


จดทะเบียนบริษัท

ประเภทบริษัทจำกัด วันที่ 4 ตุลาคม 2533
ทะเบียนเลขที่ 0105533119468


เปิดดำเนินการ

กุมภาพันธ์ 2537


การลงทุน

วัน / เดือน / ปีบัตรส่งเสริมเลขที่รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2537 8002 / 2537 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ เฟสที่ 1 และเรือลากจูง 2 ลำ [TUG1-2]
31 กรกฎาคม 2545 1484 (2) / 2545 ได้รับอนุมัติส่งเสิรมการลงทุนเรือลากจูง 2 ลำ [TUG3-4]
10 มิถุนายน 2547 1464 (2) / 2547 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ เฟสที่ 2
29 ตุลาคม 2547 1901 (2) / 2547 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเรือลากจูง 1 ลำ [TUG5]
6 มีนาคม 2555 1290 (2) / 2555 ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน PPC Shore Crane 2 ตัว

อุปกรณ์ / เทคโนโลยี

 • เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงม้า จำนวน 3 ลำ
 • Gantry Crane ขนาด 20 ตัน จำนวน 2 ตัว / ขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ตัว
 • PPC Share Crane (Mobile Harbor Crane) 100 ตัน จำนวน 2 ตัว

มูลค่าการลงทุนปัจจุบัน

สินทรัพย์ถาวรรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 มีมูลค่า 2,206,366,842.52 ล้านบาท


สัดส่วนการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556)

 • 51% บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • 48% บริษัท สหโลจิสติกส์โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • 0.01% อื่น ๆ

จำนวนพนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2557)

อัตรากำลังคน 97 ( BKK 20 / BSP 77 ) โดยแบ่งเป็นพนักงาน

สำนักงานกรุงเทพฯ จำนวน 20 คน
 • ชาย 5 คน
 • หญิง 13 คน
 • ที่ปรึกษา 2 คน
สำนักงานบางสะพาน จำนวน 77 คน
 • ชาย 63 คน
 • หญิง 12 คน
 • ที่ปรึกษา 2 คน

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
 • โทรสาร : (02) 2367057
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
 • โทรสาร : (032) 693123
 • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.