รู้จักเรา

ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ


นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและการเงิน


นายชนยุธ นิลพานิช
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ


นายชวินทร์ ทิพย์สิทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจัดซื้อ


นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.