รู้จักเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของบริษัท เรากำลังต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ถ้าท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนดไว้ กรุณาสมัครงานตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ประกาศรับสมัครงาน

1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager)
ลักษณะงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนและพัฒนาธุรกิจท่าเรือ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือ
- วางแผนขยายตลาด ฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา
- จัดทำแผนธุรกิจ และนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย
- วางแผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งระดับนโยบาย หน่วยงานและการปฏิบัติการทางทะเล/ท่าเรือ
- พัฒนางานโครงการพิเศษที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางเรือ

คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) หรือเศรษฐศาสตร์สาขาวิเคราะห์โครงการ หรือบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิชาชีพด้านการขนส่งทางเรือ พาณิชย์นาวี
- ประสบการณ์การทำงาน : ประสบการณ์ในการทำงานด้านโครงการเกี่ยวกับธุรกิจทางทะเลและ/หรือท่าเรือ หรือธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีกับงานและเพื่อนร่วมงาน
- ทักษะความสามารถ : สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี

2. ตำแหน่งต้นเรือ / สรั่งปากเรือ ***ด่วน***  
คุณสมบัติ
อายุ 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : มัธยมปลาย , ปวช. สาขาการจัดการ , ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์
มีประสบการณ์การทำงานในเรือ
สามารถขับเรือ Tug Boat ระบบ z piller
***คุณสมบัติอื่นๆ มีเอกสารคนประจำเรือตามกรมเจ้าท่าบังคับ และประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 032-693125 หรือส่งประวัติมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.