ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2

ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2

นับเป็นปีที่ 2 ที่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติ ในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2 อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด บริษัทในกลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ ๑ เชิญ ทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่ระมีดหลวง, โรงเรียนขุนอมแฮดนอก, โรงเรียนขุนอมแฮดใน, โรงเรียนโปกกะโหล้ง และโรงเรียนบ้านถวน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้โรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งต้องการที่จะแบ่งปัน และตอบแทนสิ่งดีๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทางหนึ่งเราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของพนักงานทุกคน ที่อาสาร่วมมือเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวน 200 ชุด และอุปกรณ์กีฬาจำนวน 5 ชุด เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ “ท่าเรือประจวบอาสา” ได้ร่วมแรงร่วมใจเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระมีดหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่บนยอดดอยสูงการเดินทางที่ยากลำบาก และใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงที่หมายซึ่งหนทางที่ยากลำบากนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญของการไปร่วมมอบของต่างๆ ให้กับน้องๆ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา


ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.