ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

"ท่าเรือประจวบ" รับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์

 

     พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆ ที่สนับสนุน หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานมโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้เป็นกิตติมศักดิ์และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติเป็นอย่างดีโดยมีนายภัทร์ พุ่มหรดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.