ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

"ท่าเรือประจวบ" จัด Kick off แผนธุรกิจสู่ PPC2027

 

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทัพพาบริษัทสู่เป้าหมายจัดประชุม Kick Off แผนธุรกิจประจำปี 2019 เพื่อกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “Business Plan 2019 & Team Building” นำพนักงานกว่า 53 ชีวิต เข้าร่วมสัมมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงเป้าหมายธุรกิจ รวมทั้งให้พนักงานได้ร่วมเสนอแผนธุรกิจ และปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม โดยให้รู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายองค์กรย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learn) ด้วยพื้นฐานของกิจกรรม (Play) เพื่อให้พนักงานเข้าใจค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) รวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญและบทบาทและหน้าที่ภายในทีมพร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้อง ณ โรงแรมวาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.