ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี

Annual Report 2019 Tuesday, 28 April 2020
Annual Report 2018 Thursday, 07 March 2019
Annual Report 2017 Wednesday, 04 April 2018
Annual Report 2016 Friday, 17 March 2017
Annual Report 2015 Wednesday, 09 March 2016
Annual Report 2014 Friday, 13 March 2015
Anuual Report 2013 Tuesday, 18 March 2014
Annual Report 2012 Friday, 08 November 2013
Annual Report 2011 Friday, 08 November 2013
Annual Report 2010 Friday, 08 November 2013
Annual Report 2009 Friday, 08 November 2013

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.