บริการของเรา

บริการ

ท่าจอดเทียบเรือ

ประเภทเรือที่เข้าเทียบท่า

 • เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
 • เรือลำเลียง
 • เรือจอดซ่อม

ประเภทสินค้าที่มีการขนถ่าย

 • ผลิตภัณฑ์เหล็ก
 • น้ำมันปาล์ม
 • แร่
 • สินค้าบรรจุตู้
 • อื่นๆ เช่น เครื่องจักร สินค้าหนัก ฯลฯ
ท่าเทียบเรือความสามารถรองรับเรือ
(DWT)
ความกว้าง
(เมตร)
ความยาว
(เมตร)
ความลึกจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
(เมตร)
A ไม่เกิน 100,000
ได้คราวละ 2 ลำ
25 450 15
B ไม่เกิน 20,000
ได้คราวละ 2 ลำ
25 245 8 - 12
C ไม่เกิน 110,000
ได้คราวละ 1 ลำ
50 450 14
ไม่เกิน 20,000
ได้คราวละ 4 ลำ
442 8
D ไม่เกิน 2,200
ได้คราวละ 4 ลำ
50 250 8

แผนที่ท่าเทียบเรือ


นำร่องเอกชนและเครื่องช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล

 • เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงม้า
 • เรือรับเชือก
 • ระบบการสื่อสารและเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ ทุ่นนำร่อง
 • สถานีท่าเรือประจวบ ช่อง 67
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

เครื่องมือ/อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า

 • ปั้นจั่นเคลื่อนที่ประจำท่าฯ ขนาด 100 ตัน 2 ตัว
 • ปั้นจั่นหน้าท่าฯ ขนาด 20 ตัน และขนาด 30 ตัน อย่างละ 2 ตัว
 • อื่นๆ เช่น โฟล์คลิฟท์ กรรมกร เป็นต้น


อาคารและพื้นที่รับฝากสินค้า

 • คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

เป็นเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ (การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า) และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าฝากเก็บในเขตดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรนาน 2 ปี และสามารถทยอยสินค้าออกโดยชำระอากรตามจำนวนสินค้าที่นำออก โดยมีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตร

 • เขตทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติ

ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าได้ที่ท่าเรือ และสามารถคงสินค้าที่นำเข้ารอพักไว้เพื่อการตรวจปล่อยในเขตทำเนียบท่าเรือได้ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมีพื้นที่กลางแจ้งสำหรับวางพักสินค้าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ

 • พื้นที่กลางแจ้งสำหรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป

อยู่นอกเขตทำเนียบท่าเรือรวม 70 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 47 ไร่ และสินค้าเทกองอีก 23 ไร่ นอกจากนี้ยังมีลานจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 300 TEUs ไว้บริการ

 • พื้นที่เอนกประสงค์

บริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ หรือ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไว้บริการติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
 • โทรสาร : (02) 2367057
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
 • โทรสาร : (032) 693123
 • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.