บริการของเรา

ท่าจอดเทียบเรือ

ประเภทเรือที่เข้าเทียบท่า

 • เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
 • เรือลำเลียง
 • เรือจอดซ่อม

ประเภทสินค้าที่มีการขนถ่าย

 • ผลิตภัณฑ์เหล็ก
 • น้ำมันปาล์ม
 • แร่
 • สินค้าบรรจุตู้
 • อื่นๆ เช่น เครื่องจักร สินค้าหนัก ฯลฯ
ท่าเทียบเรือความสามารถรองรับเรือ
(DWT)
ความกว้าง
(เมตร)
ความยาว
(เมตร)
ความลึกจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
(เมตร)
A ไม่เกิน 100,000
ได้คราวละ 2 ลำ
25 450 15
B ไม่เกิน 20,000
ได้คราวละ 2 ลำ
25 245 8 - 12
C ไม่เกิน 110,000
ได้คราวละ 1 ลำ
50 450 14
ไม่เกิน 20,000
ได้คราวละ 4 ลำ
442 8
D ไม่เกิน 2,200
ได้คราวละ 4 ลำ
50 250 8

แผนที่ท่าเทียบเรือ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
 • โทรสาร : (02) 2367057
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
 • โทรสาร : (032) 693123
 • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.